Latest News

CargoWise Service Partner Listed

CargoWise Service Partner Listed

We are happy to announce that our partner listing is now live on CW1 website…

Readmore..

CargoWise Service Partner Certified

CargoWise Service Partner Certified

We are happy to announce that our partner listing is now live on CW1 website…

Readmore..

Với vai trò là Business Partner của WiseTech Global tại Việt Nam và Asia Pacific, chúng tôi phân phối giải pháp phần mềm CargoWise One và các dịch vụ hỗ trợ bao gồm:

- Thực hiện cài đặt phần mềm

- Tùy chỉnh các tài liệu, báo cáo, hóa đơn

- Đào tạo sử dụng CargoWise One ( Tại địa chỉ của doanh nghiệp hoặc theo các lớp đào tạo)

Login Form