Latest News

CargoWise Service Partner Listed

CargoWise Service Partner Listed

We are happy to announce that our partner listing is now live on CW1 website…

Readmore..

CargoWise Service Partner Certified

CargoWise Service Partner Certified

We are happy to announce that our partner listing is now live on CW1 website…

Readmore..

 

9 GIAI ĐOẠN CỦA NĂNG SUẤT ( bằng tiếng anh)

Productivity Health Check là một phương pháp phân tích năng suất cho các doanh nghiệp Logistics, đồng thời kiểm tra về mức độ tự động hóa trong doanh nghiệp. Kết quả sẽ trình bày chính xác những gì doanh nghiệp đã đạt được và cung cấp phản hồi về việc liệu doanh nghiệp có nên duy trì các hoạt động như hiện tại hay phải tập trung cải thiện các phần cụ thể để đưa doanh nghiệp phát triển lên.

Đây là một trong những cách thức giúp doanh nghiệp Logistics nắm bắt các thế mạnh của mình để phát triển đồng thời cũng thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới để đạt được năng suất và hiệu quả hoạt động cao nhất. 

Health Check hiện tại đang được thực hiện miễn phí cho các doanh nghiệp Logistics tại Việt Nam, tuy nhiên với các khách hàng hiện tại đang sử dụng phần mềm CargoWise One, test này sẽ được ưu tiên thực hiện trước ( bao gồm cả các Chi Nhánh/ VPĐD của công ty nước ngoài).

Login Form